Siřičitan sodný

Siřičitan sodný

Dobrý den, přijďte se poradit s našimi produkty!
 • Sodium Sulfite

  Siřičitan sodný

  Vzhled a vzhled: bílý, monoklinický krystal nebo prášek.

  CAS: 7757-83-7

  Bod tání (): 150 (ztráta vody rozklad)

  Relativní hustota (voda = 1): 2,63

  Molekulární vzorec: Na2SO3

  Molekulová hmotnost: 126,04 (252,04)

  Rozpustnost: Rozpustný ve vodě (67,8 g / 100 ml (sedm vody, 18 °C), nerozpustný v ethanolu atd.