Chlorid barnatý

Chlorid barnatý

Dobrý den, přijďte se poradit s našimi produkty!
 • Barium Chloride

  Chlorid barnatý

  Bod tání: 963 ° C (svítí)

  Bod varu: 1560 ° C

  Hustota: 3,856 g / ml při 25 ° C (svítí)

  Skladovací teplota : 2-8 ° C

  Rozpustnost: H2O: rozpustný

  Forma: korálky

  Barva bílá

  Specifická hmotnost: 3.9

  PH: 5-8 (50 g / l, H2O, 20 ℃)

  Rozpustnost ve vodě: Rozpustný ve vodě a methanolu. Nerozpustný v kyselinách, ethanolu, acetonu a ethylacetátu. Mírně rozpustný v kyselině dusičné a kyselině chlorovodíkové.

  Citlivé: Hygroskopické

  Merck: 14 971

  Stabilita: Stabilní.

  CAS: 10361-37-2